پرسش و پاسخ با مشاور خانواده پُرسا

پرسش و پاسخ با مشاور خانواده پُرسا

با درود به شما عزیزانی که هر ماه خواننده این نشریه هستید. باعث افتخارمان میباشد که از این پس پُرسا امکان این را خواهد داشت تا سنگ صبوری باشد برای شما نازنین هایی که دوست دارید دردل کنید و یا بر سر دوراهی هستید و میخواهید آن را به طریقی مطرح نمایید تا با شنیدن نظرات