• دسامبر

    13

    2017
  • 578
نمایندگان کنگرۀ آمریکا از اعمال مجدد تحریم های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند.

نمایندگان کنگرۀ آمریکا از اعمال مجدد تحریم های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند.

نمایندگان کنگرۀ آمریکا از اعمال مجدد تحریم های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. در سیزدهم اکتبر گذشته رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، از تأئید تعهد ایران به توافق اتمی این کشور با قدرت های جهانی خودداری کرد و به این ترتیب به کنگرۀ آمریکا دو ماه فرصت داد تا در مورد اعمال دوبارۀ تحریم های یکجانبۀ آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری کند.

آخرین مهلت کنگرۀ آمریکا برای تصمیم گیری در این خصوص به پایان رسید و نمایندگان کنگره هیچ لایحه ای را در این زمینه در دستور کار خود قرار ندادند. آنان به این ترتیب توپ را در زمین رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، انداختند که باید در ژانویه آینده دربارۀ حفظ یا لغو تحریم های آمریکا علیه تهران به ویژه در حوزۀ انرژی تصمیم گیری کند.

واکنش به تصمیم کنگره، سارا ساندرز، سخنگوی کاخ سفید، اظهار داشت که رئیس جمهوری آمریکا خواستار احیای تحریم های آمریکا علیه ایران نبود. او همچنین گفت که دولت آمریکا به همکاری های خود با کنگره به منظور اصلاح توافق آمریکا و ایران و بررسی مسائل مربوط به تکثیر سلاح های کشتار عام در درازمدت ادامه می دهد.

اگر چه جمهوری خواهان آمریکا اکثریت کرسی های مجالس سنا و نمایندگان این کشور را در کنترل خود دارند، اما، اکثریت کرسی های آنان در مجلس سنا چنان سیال است که برای به تصویب رساندن غالب لوایح به حمایت برخی نمایندگان دموکرات نیازمند هستند. سناتورهای دموکرات از جمله کسانی که با توافق اتمی با ایران مخالف بودند، اکنون می گویند که قصد ندارند این توافق را زیر سئوال ببرند و مایلند به همکاری خود با کشورهای اروپایی در خصوص توافق اتمی با ایران ادامه بدهند.

باب کُروکر، رئیس کمیسیون امور خارجۀ سنای آمریکا، گفته است که هفتۀ گذشته به همراه سناتور دموکرات بن کاردین، با مشاور امور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، ژنرال مک ماستر، ملاقات کرده است. باب کروکر گفته است که یکی از اهداف این ملاقات تهیه متنی بوده که به همکاری آمریکا و اروپا در خصوص توافق اتمی ایران لطمه نزند. بن کاردین گفته است که از هیچ تغییری در توافق اتمی با ایران که مورد تأئید اروپایی ها نباشد، حمایت نمی کند.

مطالب جدید
پر بازدیدکننده ترین مطالب
Copyright © 2019 Porsaa Magazine.